23. 1. 2020  8:16 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 56214
Univerzitný e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Monitorovanie pokusov o prienik
Autor: Bc. Andrej Erdélsky
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Oponent:Ing. Rudolf Grežo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Monitorovanie pokusov o prienik
Abstrakt:Obrana voči hrozbám v informačnej bezpečnosti je veľmi dôležitá téma. Je odporúčané používať princíp hĺbkovej ochrany. Analyzovali sme túto problematiku tohto princípu, ktorého je aj implementácia systémov na detekciu prienikov (IDS). Ďalej sme analyzovali konkrétne systémy IDS ako je Snort, Surricata, IDS BRO. Zaoberali sme sa aj SIEM systémami, nástrojom SEC. Keď sme všetko toto spracoval, mohli sme sa venovať nástroju SecMon, ktorý bol vyvinutý na STU FIIT. Vyskúšali sme základne funkcionality SecMonu. Rozšírime tento nástroj o možnú funkcionalitu pomocou IDS nástrojov. Cieľ našej práce je implementovať funkcionalitu detegovanie útokov pomocou IDS nástrojov. Rozhodli sme sa použiť IDS nástroj Suricata. Ten pomocou pravidiel zachytí možný pokus o útok na stroj, následne záznam sa zobrazí u administrátora v nástroji SecMon. Výsledok implementácie je, že nástroj SecMon správne pracuje s IDS Suricata. SecMon dokáže normalizovať väčšinu pravidiel Suricaty. Riešenie bolo testované na vhodnej vzorke simulácií útokov z druhého stroja so systémom KALI Linux.
Kľúčové slová:SecMon, IDS, SIEM

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene