28. 1. 2020  14:43 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 56214
Univerzitný e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zabezpečenie prístupu do VANET siete
Autor: Ing. Tomáš Čičman
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Oponent:Ing. Rudolf Grežo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zabezpečenie prístupu do VANET siete
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce je zabezpečenie komunikácie medzi entitami, ktoré navzájom vytvárajú ad-hoc sieť typu VANET. Hlavné zameranie sa sústreďuje na bezpečnosť komunikácie medzi vozidlom a infraštruktúrou. Práca najprv opisuje základnú charakteristiku siete VANET a prirovnáva ju k ad-hoc sieti MANET, pod ktorú sa zaraďuje. Venuje sa tiež komunikačným modelom a dvom hlavným štandardom, ktoré pre túto sieť existujú. Následne opisuje bezpečnostné požiadavky, ktoré sa na sieť VANET kladú, ako aj možné bezpečnostné riziká a útoky, ktoré túto bezpečnosť môžu narušiť. Diplomová práca taktiež opisuje existujúce bezpečnostné riešenia, akými sú certifikáty, verejné či súkromné kľúče, ako aj navrhovanú bezpečnostnú architektúru z pohľadu už spomenutých štandardov. V časti venujúcej sa návrhu opatrení na dosiahnutie zabezpečenej komunikácie opisuje možný priebeh vybraných útočných scenárov a patrenia, ktoré by im zabránili. Následne predkladá formát jednotlivých správ pre žiadosti certifikátov, ktoré sú potrebné pre následnú bezpečnú komunikáciu medzi vozidlami. V časti s implementáciou práca opisuje hlavné prvky implementácie, riešenie komunikácie a spracovania jednotlivých správ, ako aj samotnú simuláciu a jej prostredie. Následne bola implementácia vyhodnotená v prostredí simulátora.
Kľúčové slová:VANET, zabezpečenie, prístup, sieť, simulácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene