27. 1. 2020  15:57 Bohuš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 56214
Univerzitný e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zabezpečená komunikácia medzi vozidlami
Autor: Ing. Mário Keszeli
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Filipek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zabezpečená komunikácia medzi vozidlami
Abstrakt:Tempo technologického vývoja v automobilovom sektore a v doprave v posledných rokoch rapídne zrýchľuje. Automatizácia asistenčných systémov, autonómne vozidlá, zvyšujúca sa konektivita vozidiel a nastupujúca komunikácia medzi vozidlami - to všetko sú prelomové inovácie, z ktorých práve posledná menovaná prináša množstvo nových bezpečnostných výziev. Táto diplomová práca sa zameriava na komunikáciu vozidiel v ad hoc sieťach prostredníctvom výmeny periodických stavových správ a správ založených na udalostiach. Na základe analýzy bezpečnostných hrozieb a zraniteľností bola identifikovaná motivácia útočníka, navrhnuté útočné scenáre a príslušné bezpečnostné opatrenia na elimináciu týchto útokov. Návrh bol vyhodnotený v prostredí simulátora. Výsledky ukazujú, že navrhované riešenia umožňujú efektívne eliminovať vybrané sieťové útoky a prispieť tak k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky.
Kľúčové slová:V2V, komunikácia medzi vozidlami, VANET, sieťová bezpečnosť, sieťové útoky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene