19. 1. 2020  5:53 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 56214
Univerzitný e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vývoj bezpečných aplikácií pre mobilné zariadenia
Autor: Bc. Dominik Kačmár
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca nebola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj bezpečných aplikácií pre mobilné zariadenia
Abstrakt:Predmetom výskumu je zanalyzovanie najčastejšie používaných mobilných platforiem z hľadiska bezpečnostných hrozieb a existujúce prístupy na zvýšenie ich bezpečnosti, pričom sa zameriavame na dôveryhodné prostredia pre vykonávanie programov. Taktiež analyzujeme a porovnáme existujúce riešenia zabezpečenia aplikácií, spôsoby útokov na mobilné aplikácie a spôsoby podpisovania dokumentov. V práci navrhujeme mobilnú aplikáciu a metódu jej zabezpečenia. V implementácii sa zameriavame na mobilnú aplikáciu na platformu Android, ktorú zabezpečujeme navrhnutou metódou. Neskôr sme porovnali zabezpečenú aplikáciu navrhnutou metódou s aplikáciou bez zabezpečenia. Zhodnotili sme dané riešenie a overili metódu zabezpečenia vybratím vhodnej formy útoku, ktorú sme vykonali na oboch verziách aplikácie. Výsledky sme porovnali.
Kľúčové slová:bezpečnosť, mobilná aplikácia, Android

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene