Feb 21, 2020   8:36 p.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identification number: 56214
University e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Automated text document generation
Written by (author): Ing. Jakub Bendík
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatizované generovanie textových dokumentov
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť informačný systém pre automatizované vytváranie textových dokumentov na základe dopredu definovanej šablóny. Umožniť vkladanie základných dokumentových prvkov ako sú texty, odseky textu, obrázky a tabuľky s obsahom a formátovaním aké žiada používateľ. Dokument obsahuje vlastnosti najpoužívanejších formátov súborov podporovaných súčasnými textovými procesormi. Analyzuje existujúce vývojové nástroje a možnosti pre automatizované generovanie textových dokumentov. Po tejto analýze predstavuje vhodný súborový formát a spôsob automatizovaného generovania štruktúrovaných textových dokumentov v tomto formáte na základe používateľom definovaných šablón.
Key words:automatizácia, generovanie, textový dokument

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited