24. 1. 2020  6:48 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 56214
Univerzitný e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rozširujúce moduly mikropočítača EMP386EX
Autor: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Pracovisko: Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Oponent:Ing. Jaroslav Abaffy
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rozširujúce moduly mikropočítača EMP386EX
Abstrakt:Tento projekt sa zaoberá návrhom a realizáciou rozširujúceho modulu pre existujúci mikropočítač EMP386EX, založený na mikroprocesore Intel386 EX, primárne určeného pre vnorené systémy. Modul spolu s mikropočítačom bude slúžiť na pedagogické účely. Modul je k mikropočítaču pripojený pomocou konektora PC/104, ktorý poskytuje jednoduchý spôsob rozširovania funkcionality. Cieľom projektu bolo navrhnutie a zrealizovanie vlastného rozširujúceho modulu PC/104, ktorý rozšíri kapacitu pamäte RWM, umožní pripojenie klávesnice pomocou konektora PS/2 a rozšíri možnosti mikropočítača o rozhranie USB. Pamäť RWM je rozšírená o 256 kB s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Rozhranie USB ponúka funkcionalitu na pripojenie podriadených zariadení k mikropočítaču. Na otestovanie správnej funkcie navrhnutého modulu boli vytvorené jednoduché testovacie programy.
Kľúčové slová:PC/104, USB, EMP386EX, rozširujúci modul, PS/2

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene