26. 1. 2020  22:00 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 56214
Univerzitný e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Konfigurácia FPGA po zbernici CAN
Autor: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Pracovisko: Fakulta informatiky a informačných technológií
Vedúci práce: Ing. Ján Dohnal, PhD.
Oponent:Ing. Štefan Krištofík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Konfigurácia FPGA po zbernici CAN
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou zariadenia, ktoré umožňuje vzdialenú konfiguráciu programovateľných obvodov FPGA po zbernici CAN (Controller Area Network). Táto zbernica slúži najmä na prepojenie riadiacich jednotiek v automobiloch a ďalších dopravných prostriedkoch. Navrhnuté zariadenie, založené na mikroprocesore od spoločnosti Atmel, prijíma zo zbernice konfiguračné a testovacie príkazy a zaisťuje ich vykonanie v FPGA prostredníctvom rozhrania štandardu IEEE Std 1149.1 (JTAG). Súčasťou práce je návrh protokolu, ktorý umožňuje prenos príkazov prostredníctvom zbernice. Protokol je navrhnutý s ohľadom na vysokú priepustnosť dát a malý počet CAN identifikátorov. Programové vybavenie mikroprocesora realizujúce konverziu prijatých príkazov do operácií na konfiguračnom rozhraní je implementované v štandardizovanej verzii jazyka C na zabezpečenie prenosnosti zdrojového kódu. Zariadenie je určené na zjednodušenie konfigurácie FPGA obvodov v automobilových aplikáciách, kde je priamy prístup ku konfigurovanému zariadeniu zložitý kvôli priestorovým obmedzeniam. Na otestovanie funkčnosti riešenia bola vytvorená aplikácia pre PC. ktorá umožňuje načítanie konfiguračného súboru a jeho prenos pomocou navrhnutého protokolu.
Kľúčové slová:FPGA, konfigurácia, JTAG, CAN

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene