Oct 21, 2020   10:41 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Valiček
Identification number: 56340
University e-mail: michal.valicek [at] stuba.sk
 
2511V00  Applied Informatics D-AI
FIIT D-AI den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts
     
Graduate     Lesson     Final thesis     
     
Publications     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Concurrent Processes Implementation in Embedded Systems
Written by (author):
Ing. Michal Valiček
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Opponent:Ing. Martin Vojtko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Implementácia súbežných procesov vo vnorených systémoch
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je vysvetliť rozdiely pri vývoji vnorených systémov, zvlášť systémov pracujúcich v reálnom čase a systémov pracujúcich na osobných počítačoch. Analyzovať mechanizmy prepínania úloh a metódy plánovania procesov u vybraných mikropočítačov, vhodných na nasadenie na kritické operácie. V praktickej časti testujeme RT charakteristiky operačného systému RIOS, ktorý poskytuje metódy na plánovanie množiny periodických úloh s fixnými prioritami. Následne doimplementujeme podporu plánovania aperiodických úloh a algoritmy na zabezpečenie deterministickosti celého systému. V praktickej časti ďalej analyzuje RT charakteristiky systému s operačným systémom Linux prostredníctvom nástroja CyclicTest. Prípadné zlyhanie systému pracujúceho v reálnom čase môže zapríčiniť materiálne škody alebo dokonca ujmu na zdraví človeka. Správnosť výpočtu sa na takomto systéme neodvíja iba od matematickej správnosti, ale aj od doby potrebnej na spracovanie. Prekročenie tejto doby musí byť vnútornými mechanizmami zistené a takýto zmeškaný výpočet, napriek matematickej správnosti, zahodený alebo použitý špecifickým spôsobom.
Key words:
reálny čas, vnorený systém, súbežné procesy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited