23. 1. 2020  0:01 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Patrik Hlaváč
Identifikačné číslo: 5659
Univerzitný e-mail: patrik.hlavac [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
2533V05  inteligentné informačné systémy D-IIS
FIIT D-IIS den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza pohľadu používateľa na Webe
Autor: Ing. Patrik Hlaváč
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
Oponent:Ing. Róbert Móro, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza pohľadu používateľa na Webe
Abstrakt:Vývoj webových systémov sa za posledné roky výrazne zmenil a s ním sa mení aj dôležitosť odhadnutia používateľa a ďalšieho odporúčania. Analýza správania používateľa na Webe a interakcia s prehliadačom cez počítač je zložitá úloha, kde sa nedávno s lepšou dostupnosťou technológií a vybavenia otvorili nové možnosti. Sledovače pohľadu (z angl. Eyetracker) poskytujú nenahraditeľné informácie o pohľade používateľa. Máme možnosť priamo sledovať pohľad používateľa a zameranie obsahových blokov na stránke. Práca sa zaoberá možnosťami určenia interakcie používateľa vo vzdelávacom systéme. Doteraz málo zodpovedanými problémami zostávajú spôsoby detekcie čítania a ďalšia interakcia s textom. Základom je zbieranie a analyzovanie informácií zo zariadenia na určenie pohľadu, ktoré umožňuje získavanie implicitnej spätnej väzby. Tieto dáta z interakcie budú spracované a využité na obohatenie modelu používateľa. Za model používateľa považujeme súhrn informácií o danom používateľovi, ktoré vieme získať z implicitnej alebo explicitnej spätnej väzby v pripravenom systéme. Zbieranie presných informácií o obsahu a texte, s ktorým používateľ prišiel do kontaktu nám pomôže určiť spôsob čítania a množstvo získaných informácií. Tieto overujeme explicitne dotazníkom.
Kľúčové slová:analýza pohľadu, detekcia čítania, model používateľa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene