25. 10. 2020  12:01 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Jakab
Identifikačné číslo: 5669
Univerzitný e-mail: marek.jakab [at] stuba.sk
 
 
2511V00  aplikovaná informatika D-AI
FIIT D-AI den [prerušené]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
štúdium prerušené

Kontakty
     
     Výučba     
     
Projekty     Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Matej Horniak
Spracovanie obrazových dát metódami umelej inteligencie
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miloš Pallo
Detekcia a rozpoznávanie objektov s využitím 3D senzorov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jozef Pazúrik
Detekcia a rozpoznávanie objektov s využitím senzora Kinect v2
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Pazúrik
Rozpoznávanie objektov s využitím konvolučných neurónových sietí
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Pohl
Spracovanie medicínskych dát za účelom diagnostiky Alzheimerovej choroby
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Šípoš
Spracovanie obrazu metódami umelej inteligencie
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Števuliak
Sémantická segmentácia obrazu s využitím konvolučných neurónových sietí
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Števuliak
Vizuálna segmentácia objektov s využitím senzora Kinect v2
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná