Oct 22, 2020   11:14 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Jakab
Identification number: 5669
University e-mail: marek.jakab [at] stuba.sk
 
 
2511V00  Applied Informatics D-AI
FIIT D-AI den [interrupted]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
interrupted study

Contacts     Graduate
     
Lesson     Final thesis     
Projects
     
Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Visual object segmentation utilizing Kinect v2
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Marek Jakab
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizuálna segmentácia objektov s využitím senzora Kinect v2
Summary:Segmentácia obrazu, ako jedna z metód počítačového videnia pri detekcii objektov v obraze, sa v dnešnej dobe stáva čoraz populárnejšou v mnohých aplikáciách. Obľúbené sú najmä techniky založené na superpixeloch, ktorých výstupom sú tieto kompaktné celky. Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať metódu segmentácie s využitím senzora Kinect v2 a predspracovania obrazu na báze týchto pravidelných segmentov. Počas vypracovania tejto práce sa zameriavame na segmentáciu obrazu. Veľkú pozornosť sme venovali superpixel technikám, ktoré prezentujú aktuálny stav poznania v oblasti spracovania digitálneho obrazu. Podrobili sme analýze pozitíva a negatíva týchto techník a ich vhodnosť resp. priestor, ktorý ponúkajú pri ich rozšírení o 3D informáciu hĺbky, ktorá je poskytnutá spomínaným zariadením Kinect v2.
Key words:
kinect, spracovanie obrazu, superpixely, segmentácia na báze superpixelov, segmentácia obrazu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited