18. 11. 2019  20:50 Eugen
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Jakab
Identifikační číslo: 5669
Univerzitní e-mail: marek.jakab [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
 
2511V00  aplikovaná informatika D-AI
FIIT D-AI pres [roč 3]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vizuálna segmentácia objektov s využitím senzora Kinect v2
Autor: Ing. Marek Števuliak
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Marek Jakab
Oponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vizuálna segmentácia objektov s využitím senzora Kinect v2
Abstrakt:Segmentácia obrazu, ako jedna z metód počítačového videnia pri detekcii objektov v obraze, sa v dnešnej dobe stáva čoraz populárnejšou v mnohých aplikáciách. Obľúbené sú najmä techniky založené na superpixeloch, ktorých výstupom sú tieto kompaktné celky. Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať metódu segmentácie s využitím senzora Kinect v2 a predspracovania obrazu na báze týchto pravidelných segmentov. Počas vypracovania tejto práce sa zameriavame na segmentáciu obrazu. Veľkú pozornosť sme venovali superpixel technikám, ktoré prezentujú aktuálny stav poznania v oblasti spracovania digitálneho obrazu. Podrobili sme analýze pozitíva a negatíva týchto techník a ich vhodnosť resp. priestor, ktorý ponúkajú pri ich rozšírení o 3D informáciu hĺbky, ktorá je poskytnutá spomínaným zariadením Kinect v2.
Klíčová slova:kinect, spracovanie obrazu, superpixely, segmentácia na báze superpixelov, segmentácia obrazu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně