29. 1. 2020  3:08 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Ján Žiška, PhD.
Identifikační číslo: 56703
Univerzitní e-mail: jan.ziska [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav jazykov a športu (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Metodológia modelovania progresívneho tvaru trupu veslárskej lode – skifu
Autor: Mgr. Ján Žiška, PhD.
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Koloman Vincze, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Jaromír Klepoch , CSc.
Oponent 3:Ing. Radoslav Orokocký, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Metodológia modelovania progresívneho tvaru trupu veslárskej lode – skifu
Abstrakt:Témou dizertačnej práce je rozvoj novej modernej metodológie modelovania progresívneho tvaru veslárskej lode - skifu. V práci sú podrobne analyzované doteraz používané tvary trupov lodí a ich vlastnosti sú porovnané s na-vrhnutým novým progresívnym tvarom. Práca sa tiež vo svojej teoretickej časti zaoberá hydrodynamickými odpormi existujúcich lodí a lode s novo-navrhnutým tvarom, a to na základe numerických simulácií obtekania. Výsled-kom práce je konkrétna realizácia návrhu virtuálneho modelu nového tvaru veslárskej lode na princípoch počítačového modelovania a teoretických zákoni-tostí hydrodynamiky. Získané výsledky sú verifikované experimentálnym me-raním v reálnom prostredí.
Klíčová slova:tvar trupu, hydrodynamický odpor, CFD, Fluent, Skif, , Catia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně