20. 10. 2020  3:08 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Ján Žiška, PhD.
Identifikačné číslo: 56703
Univerzitný e-mail: jan.ziska [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav jazykov a športu (SjF)

     Absolvent          Záverečná práca
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Metodológia modelovania progresívneho tvaru trupu veslárskej lode – skifu
Autor:
Mgr. Ján Žiška, PhD.
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce:
Oponent 1:doc. Ing. Koloman Vincze, CSc.
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Metodológia modelovania progresívneho tvaru trupu veslárskej lode – skifu
Abstrakt:
Témou dizertačnej práce je rozvoj novej modernej metodológie modelovania progresívneho tvaru veslárskej lode - skifu. V práci sú podrobne analyzované doteraz používané tvary trupov lodí a ich vlastnosti sú porovnané s na-vrhnutým novým progresívnym tvarom. Práca sa tiež vo svojej teoretickej časti zaoberá hydrodynamickými odpormi existujúcich lodí a lode s novo-navrhnutým tvarom, a to na základe numerických simulácií obtekania. Výsled-kom práce je konkrétna realizácia návrhu virtuálneho modelu nového tvaru veslárskej lode na princípoch počítačového modelovania a teoretických zákoni-tostí hydrodynamiky. Získané výsledky sú verifikované experimentálnym me-raním v reálnom prostredí.
Kľúčové slová:
tvar trupu, hydrodynamický odpor, CFD, Fluent, Skif, , Catia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene