Oct 14, 2019   2:48 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivana Marko
Identification number: 56732
University e-mail: ivana.marko [at] stuba.sk
 
3629V09  Water Resources Engineering D-VHI4
FCE D-VHI4 den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design water supply for village Hložany
Written by (author): Ing. Ivana Marko
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh vodovodu pre obec Hložany
Summary:Kvalita rozvodnej siete verejného vodovodu v obci Hložany sa každoročne zhoršuje a tým spôsobuje častú odstávku vody. Lôžko v ryhe je porušené, hrboľaté a nevytvára požadovaný pozdĺžny profil, kvôli čomu vznikajú trhliny na potrubí. Potrubia sú navrhnuté na malý kapacitný prietok, často dochádza k tlakovému kolísaniu vody hlavne v letnom období, v koncových uzloch je väčšinou nízky tlak. Vodovodná sieť v obci nespĺňa požiadavky, ktoré sú uvedené v STN EN 75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí. Cieľom práce bolo navrhnúť vodovodnú sieť na základe výpočtov potreby vody pre obyvateľstvo, občiansku a technickú vybavenosť a poľnohospodárske družstvo obce. Na základe množstva vody potrebného pre obec boli nadimenzované profily potrubí vetvovej vodovodnej siete. Zdrojom vody pre obec je artézska studňa, z ktorej voda bude dopravovaná do vežového vodojemu. Vodojem bude kapacitne navrhnutý tak, aby zabezpečil potrebu vody obyvateľstva obce. Kľúčové slová: vodovodná sieť, pitná voda, vodojem, potreba vody
Key words:vodovodná sieť, pitná voda, vodojem, potreba vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited