19. 10. 2019  15:21 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ivana Marko
Identifikačné číslo: 56732
Univerzitný e-mail: ivana.marko [at] stuba.sk
 
3629V09  vodohospodárske inžinierstvo D-VHI4
SvF D-VHI4 den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh vodovodu pre obec Hložany
Autor: Ing. Ivana Marko
Pracovisko: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh vodovodu pre obec Hložany
Abstrakt:Kvalita rozvodnej siete verejného vodovodu v obci Hložany sa každoročne zhoršuje a tým spôsobuje častú odstávku vody. Lôžko v ryhe je porušené, hrboľaté a nevytvára požadovaný pozdĺžny profil, kvôli čomu vznikajú trhliny na potrubí. Potrubia sú navrhnuté na malý kapacitný prietok, často dochádza k tlakovému kolísaniu vody hlavne v letnom období, v koncových uzloch je väčšinou nízky tlak. Vodovodná sieť v obci nespĺňa požiadavky, ktoré sú uvedené v STN EN 75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí. Cieľom práce bolo navrhnúť vodovodnú sieť na základe výpočtov potreby vody pre obyvateľstvo, občiansku a technickú vybavenosť a poľnohospodárske družstvo obce. Na základe množstva vody potrebného pre obec boli nadimenzované profily potrubí vetvovej vodovodnej siete. Zdrojom vody pre obec je artézska studňa, z ktorej voda bude dopravovaná do vežového vodojemu. Vodojem bude kapacitne navrhnutý tak, aby zabezpečil potrebu vody obyvateľstva obce. Kľúčové slová: vodovodná sieť, pitná voda, vodojem, potreba vody
Kľúčové slová:vodovodná sieť, pitná voda, vodojem, potreba vody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene