19. 8. 2019  2:30 Lýdia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivana Marko
Identifikační číslo: 56732
Univerzitní e-mail: ivana.marko [at] stuba.sk
 
3629V09  vodohospodárske inžinierstvo D-VHI4
SvF D-VHI4 pres [roč 2]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Odstraňovanie bromičnanov z vody
Autor: Ing. Ivana Marko
Pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Oponent:Ing. Karol Munka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Odstraňovanie bromičnanov z vody
Abstrakt:Diplomová práca je venovaná odstraňovaniu bromičnanov z pitnej vody. Analyzuje a popisuje problematiku bromičnanov, ich výskyt vo vode, vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Konkrétne je zameraná na určenie spôsobu odstraňovania bromičnanov z vody pochádzajúcej z vodného zdroja Dvorníky. Bromičnany sú látky, ktoré sa bežne nevyskytujú v pitnej vode, ale sa do nej dostali prostredníctvom dezinfekcie ozónom za prítomnosti bromových iónov. Sú jedným z kvalitatívnych parametrov vody, ktoré sú súčasťou úplného rozboru pitnej vody. Obsah bromičnanov v pitnej vody nesmie presahovať dovolenú limitnú koncentráciu stanovenú Nariadením vlády Slovenskej Republiky č. 354/2006 Z.z (0,01 mg/l) (1). Kvôli svojím špecifickým vlastnostiam bromičnany sú klasifikované ako veľmi škodlivé látky, ktoré môžu spôsobiť vážne ochorenia u ľudí. V súčasnosti existuje niekoľko technologických procesov, ktoré boli použité pri znižovaní koncentrácie bromičnanov pod limitnú hodnotu. V rámci diplomovej práci sme sa zamerali na znižovanie koncentrácie bromičnanov pomocou technologického procesu adsorpcie, použitím rôznych sorpčných materiálov ako sú: Aktívne uhlie, Zeolity, Klinopur Bayoxid, GEG, Read – As a Aktivovaná alumina. Účinnosť vybraných sorpčných materiálov pri odstraňovaní bromičnanov z pitnej vody je uvedená v experimentálnej časti diplomovej práce. Na základe laboratórnych výsledkov vyplýva možnosť použitia Zeolitu pri znižovaní koncentrácie bromičnanov vo vode.
Klíčová slova: bromičnany, odstraňovanie, pitná voda, adsorpcia, sorpčné materiály

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně