25. 5. 2020  19:57 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identifikačné číslo: 56936
Univerzitný e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 

     Absolvent
     
          
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Využitie aditívnych technológií v medicíne
Autor:
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Využitie aditívnych technológií v medicíne
Abstrakt:
Hlavným cieľom záverečnej práce je poskytnúť prehľad o aditívnych technológiách využívaných pri výrobe v oblasti medicíny. Prvá kapitola práce bude zameraná na základné pojmy z oblasti aditívnych technológií a medicíny. Budú tu popísané aditívne technológie vo všeobecnosti. V tejto kapitole budú tiež vytýčené základné pojmy z oblasti medicíny, s ktorými sa možno stretnúť pri výrobe aditívnymi technológiami. Druhá kapitola bude zameraná na metódy SLA, FDM a SLS, ktoré sa používajú pre medicínsku výrobu. V kapitole budú tiež uvedené materiály, ktoré možno použiť pre výrobu medicínskych modelov. Popísané tu budú tiež vybrané softvéry pre biomedicínsku techniku a zariadenia umožňujúce digitalizáciu obrazov ľudského tela. Tretia kapitola bude zameraná na výrobu modelu hornej čeľuste pomocou metódy FDM. Digitálny model sa získal pomocou intraorálneho skenera. V kapitole bude tiež definovaná digitalizácia. Kapitola sa tiež zameria na popis 3D tlačiarne, pomocou ktorej sa model vyrábal a tiež charakteristiku materiálu použitého pre výrobu modelu.
Kľúčové slová:
medicína, chirurgia, Fused Deposition Modeling, aditívne technológie, 3D digitalizácia, Rapid Prototyping, stomatológia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene