25. 5. 2020  20:48 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identifikační číslo: 56936
Univerzitní e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
          
     
Projekty     
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Návrh a výroba vybranej súčiastky pomocou CAD softvéra a 3D tlačiarne
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Návrh a výroba vybranej súčiastky pomocou CAD softvéra a 3D tlačiarne
Abstrakt:
SCHMIDTOVÁ , Róberta: Návrh a výroba vybranej súčiastky pomocou CAD softvéra a 3D tlačiarne. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. – Školiteľ: Ing. Ján Milde, - Trnava: MTF STU, 2017. 47 s. Kľúčové slová: CAD, softvér, Rapid Prototyping, PowerShape, Fused Deposition Modeling, Zortrax M200. Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a výrobou vybranej súčiastky pomocou CAD softvéra PowerShape a 3D tlačiarne Zortrax M200. Hlavným zámerom práce bolo zhrnúť a vysvetliť princípy metódy Rapid Prototyping. Prvá kapitola bakalárskej práce objasňuje základné pojmy ako sú Rapid Prototyping, metódy Rapid Prototyping, napr. FDM, SLS, SLA a taktiež sa časť kapitoly zaoberá problematikou CAD systémov. Druhá kapitola je zameraná na samotné modelovanie súčiastky. Proces výroby namodelovaných súčiastok na 3D tlačiarni Zortrax M200 a opis softvéra Z-Suite sú spracované v tretej kapitole.
Klíčová slova:
CAD, softvér, Rapid Prototyping, PowerShape, Fused Deposition Modeling, Zortrax M200

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně