25. 5. 2020  18:31 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identifikačné číslo: 56936
Univerzitný e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty
     
Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca     
Projekty
     
Publikácie
     
Stáže     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh a výroba vybranej súčiastky pomocou CAD softvéra a 3D tlačiarne
Autor:
Ing. Róberta Schmidtová
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ján Milde, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh a výroba vybranej súčiastky pomocou CAD softvéra a 3D tlačiarne
Abstrakt:
SCHMIDTOVÁ , Róberta: Návrh a výroba vybranej súčiastky pomocou CAD softvéra a 3D tlačiarne. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. – Školiteľ: Ing. Ján Milde, - Trnava: MTF STU, 2017. 47 s. Kľúčové slová: CAD, softvér, Rapid Prototyping, PowerShape, Fused Deposition Modeling, Zortrax M200. Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a výrobou vybranej súčiastky pomocou CAD softvéra PowerShape a 3D tlačiarne Zortrax M200. Hlavným zámerom práce bolo zhrnúť a vysvetliť princípy metódy Rapid Prototyping. Prvá kapitola bakalárskej práce objasňuje základné pojmy ako sú Rapid Prototyping, metódy Rapid Prototyping, napr. FDM, SLS, SLA a taktiež sa časť kapitoly zaoberá problematikou CAD systémov. Druhá kapitola je zameraná na samotné modelovanie súčiastky. Proces výroby namodelovaných súčiastok na 3D tlačiarni Zortrax M200 a opis softvéra Z-Suite sú spracované v tretej kapitole.
Kľúčové slová:
CAD, softvér, Rapid Prototyping, PowerShape, Fused Deposition Modeling, Zortrax M200

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene