Apr 6, 2020   7:29 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identification number: 56936
University e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The use of computer-aided technologies in medical production
Written by (author): Bc. Martin Vinek
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ján Milde, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie CAx technológií v medicínskej výrobe
Summary:VINEK, Martin: Využitie CAx technológií v medicínskej výrobe, [Bakalárska práca] -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. -- Školiteľ: Ing. Ján Milde, - Trnava: MtF STU, 2015, 53 str. Kľúčové slova: Počítačom podporované technológie v medicínskej výrobe, Obrábanie v medicíne, Rapid Prototyping, CAD/CAM systémy, Medicínske 3D skenery, Medicínske implantáty, Výroba zubných a ortopedických implantátov Práca sa sústreďuje na teoretický opis počítačom podporovaných technológií a systémov využívaných vo výrobe v medicínskom priemysle. Sú v nej základné potrebné informácie o medicínskych odvetviach potrebných pre pochopenie problematiky. Taktiež obsahuje materiálové podmienky pre návrhy implantátov. Bakalárska práca obsahuje základné rozdelenie používaných počítačom podporovaných systémov aj s ich definíciami. Je v nej načrtnutý celkový konštrukčnotechnologický postup priebehu výroby implantátov od skenovania, návrhu, vykonávania zmien, až výrobu konečného implantátu za účasti výrobných technológií obrábania či 3D tlače. V práci sa nachádza tiež rozdelenie a popis kinematických štruktúr obrábacích strojov využívaných v medicínskej výrobe, taktiež opis moderných progresívnych technológií využívaných v tomto priemyselnom odvetví.
Key words:počítačom podporované technológie v medicínskej výrobe, obrábanie v medicíne, medicínske implantáty, CAD/CAM systémy, výroba zubných a ortopedických implantátov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited