25. 5. 2020  19:17 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identifikačné číslo: 56936
Univerzitný e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

     Absolvent
     
Výučba
     
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh konštrukcie 3D tlačiarne
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Ján Milde, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh konštrukcie 3D tlačiarne
Abstrakt:V tejto Bakalárskej práci sú spomenuté jednotlivé metódy Rapid Prototypingu a sú opísané tie najpoužívanejšie. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá prehľadom literatúry v oblasti Rapid Prototypingu a základnými pojmami v tejto oblasti. Stručne definujeme, čo je to Rapid Prototyping a uvádza oblasti a aplikácie, v ktorých sa využíva. V druhej kapitole je práca venovaná analýze a výberu najvhodnejšieho riešenia konštrukcie 3D tlačiarne. V tretej kapitole je navrhovaná vlastná konštrukcia 3D tlačiarne s využitím softvéru Delcam PowerSHAPE. Posledná kapitola sa zameriava na ekonomické zhodnotenie návrhu.
Kľúčové slová:
návrh, Rapid Prototyping, CAD

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene