Apr 6, 2020   6:36 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identification number: 56936
University e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Research of ABS and PLA Materials in the Process of Fused Deposition Modeling Technology
Written by (author): Ing. Lukáš Jančuš
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ján Milde, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskum ABS a PLA materiálov v procese technológie Fused Deposition Modeling
Summary:SÚHRN JANČUŠ, Lukáš: Výskum ABS a PLA materiálov v procese technológie Fused Deposition Modeling. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. - Vedúci práce: Ing. Ján Milde - Trnava: MTF STU, 2017. 57 str. Cieľom bakalárskej práce je porovnávanie vlastností dvoch najčastejšie používaných materiálov ABS a PLA v procese Rapid Prototyping technológiou Fused Deposition Modeling. V práci sú objasnené základné pojmy z oblasti Rapid Prototyping a Reverse Engineering. Spomenutý je postup výroby prototypov, základné metódy RP, výhody, nevýhody a ich použitie. V ďalšom bode je opísaný návrh súčiastky v softvéri Autodesk Inventor 2017. Výroba súčiastok prebiehala pomocou 3D tlačiarní Zortrax M200 a DeeGreen. V práci sú spomenuté nastavenia tlače ako aj parametre tlačiarní. Vytlačené modely boli naskenované pomocou optického 3D skenera GOM ATOM Triple Scan. V treťom bode sme sa venovali analýze jednotlivých súčiastok v programe GOM Inspect. V tomto programe sme merali dĺžky jednotlivých vzdialeností. V poslednom bode práce sme kládli pozornosť hlavne vyhodnocovaniu dosiahnutých výsledkov vo forme tabuliek a grafu.
Key words:Rapid Prototyping, Reverse Engineering, Fused Deposition Modeling, ABS, PLA, CAD, GOM, 3D skenovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited