25. 5. 2020  18:51 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identifikačné číslo: 56936
Univerzitný e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 

     
Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca     
Projekty
     
Publikácie     Stáže     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh a výroba automatického dávkovača živého krmiva pomocou CAD softvéru a 3D tlačiarne
Autor:
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce:
Ing. Ján Milde, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Návrh a výroba automatického dávkovača živého krmiva pomocou CAD softvéru a 3D tlačiarne
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a zhotoviť automatický dávkovač živého krmiva s využitím technológií Rapid Prototyping. Prvý bod práce objasňuje základné pojmy z oblasti Rapid Prototyping. Autor ďalej poukazuje na základné metódy a objasňuje princípy fungovania jednotlivých technológií, no zameriava sa predovšetkým na metódu Fused Deposition Modeling, kde opíše aj viaceré materiály využívané touto metódou. Práca takisto pojednáva o CAD softvéroch, ich využití, rozdelení podľa určitých kritérií a bližšie rozvíja CAD softvér CATIA V5, pomocou ktorého sú modelované jednotlivé komponenty použité v koncepte dávkovača živého krmiva. V praktickej časti bakalárskej práce je objasnený postup modelovania a výroby vybraného CAD modelu, kde autor bližšie rozoberá problematiku konverzie súboru vo formáte .CATpart do formátu .stl prostredníctvom CAD Softvéru CATIA V5, a prepis .stl objektu do G-kódu pomocou programu Z-Suite. Následne sa práca zaoberá konštrukciou celého zariadenia ako aj princípom fungovania zariadenia. V poslednej kapitole praktickej časti bakalárskej práce je opísaný programovací jazyk LabVIEW a znázornený postup tvorby programu riadiaceho chod zariadenia. V závere práce autor hodnotí funkčnosť zariadenia a hodnotí jeho vhodnosť resp. nevhodnosť pre okamžité použite a vyvodzuje výsledky, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší vývoj dávkovača živého krmiva.
Kľúčové slová:
Rapid Prototyping, Fused Deposition Modeling, CAD, CATIA V5, Dávkovač živého krmiva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene