Apr 4, 2020   1:10 a.m. Izidor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identification number: 56936
University e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and production of sandblasting masks
Written by (author): Ing. Lukáš Jančuš
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ján Milde, PhD.
Opponent:Ing. Michaela Kritikos, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a výroba šablón na pieskovanie
Summary:Diplomová práca sa zameriava na preskúmanie možností výroby pieskovacích šablón pomocou nekonvenčných výrobných technológií, konkrétne technológiou Fused Deposition Modeling. Práca je rozdelená do niekoľkých častí. V prvej časti je objasnený všeobecný prehľad riešenej problematiky a spomenutý je aj aktuálny stav v oblasti výroby gumových šablón. V druhej časti je upriamená pozornosť na samotný proces prípravy a návrhu dát pre výrobu pieskovacích šablón. Ďalej je v práci opísaný postup výroby na jednotlivých zariadeniach, kde sme sa zamerali hlavne na použitie šablón vyrobených pomocou technológie FDM v podmienkach spoločnosti Dekorcentrum Jurda, s.r.o. V poslednej časti práce sa kladie pozornosť na metodiku testovania šablón. Šablóny z rôznych typov materiálov vyrobené technológiou FDM sú testované, analyzované a porovnávané so šablónami vyrobenými na laserových zariadeniach. Testovaním sú získané dáta, ktoré slúžia na vyhodnotenie rozhodujúcich faktorov pre použitie šablón. Výstupom sú odporúčania, ktoré rozhodnú o aplikácií FDM technológie ako alternatíve pri výrobe šablón na pieskovanie.
Key words:pieskovanie, pieskovacie šablóny, kaučuk, Fused Deposition Modeling, LASER, CorelDRAW, Fusion 360, CT, GOM Inspect

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited