2. 6. 2020  6:44 Xénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identifikačné číslo: 56936
Univerzitný e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 

     
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty     Publikácie     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Komplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM Inspect
Autor: Bc. Peter Nagy
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca je odovzdaná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Komplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM Inspect
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je vykonať komplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM Inspect, počas ktorého je možné overiť si doposiaľ nadobudnuté vedomosti a praktické skúsenosti z cvičení z predmetu Ateliér počítačovej podpory návrhu a výroby III. Súčiastky, ktoré sú predmetom komplexného merania, sú prevedené do digitálnej podoby prostredníctvom optického 3D skenera GOM ATOS II Triple Scan. Počas 3D digitalizácie je možné využiť praktické skúsenosti získané počas riešenia problematiky bakalárskej práce, ktorá sa zaoberala reverzným inžinierstvom. Výstup komplexného merania vybraných súčiastok je tvorený analýzou dosiahnutých výsledkov, ktorá sa prioritne zaoberá príčinou vzniku odchýlok medzi nameranými a referenčnými hodnotami, ktorých hodnota sa nachádza mimo tolerančného poľa. Počas riešenia praktickej časti diplomovej práce je možné využívať teoretické informácie zahrnuté v štúdiu literatúry z danej oblasti, vďaka ktorým je možné lepšie porozumieť princípom 3D digitalizácie, oboznámiť sa s jej metódami a zariadeniami, či ujasniť si základné pojmy z oblasti metrológie.
Kľúčové slová:
3D digitalizácia, optické 3D skenovanie, aktívna triangulácia, inšpekcia, komplexné meranie, GOM ATOS II Triple Scan, ATOS Professional, GOM Inspect

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene