Apr 6, 2020   7:23 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identification number: 56936
University e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Strategic CAM on manufacturing cycle of components
Written by (author): Ing. Filip Lánik
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ján Milde, PhD.
Opponent:Ing. Martin Necpal, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv CAM stratégií na výrobný cyklus súčiastok
Summary:Témou tejto bakalárskej práce je vplyv CAM stratégií na výrobný cyklus súčiastok. Je rozdelená do troch častí. V prvej časti sú rozoberané technológie CAD/CAM. Popisuje jednotlivé počítačom podporované systémy a ich rozdelenie do kategórií. V druhej časti sa zaoberá porovnávaním jednotlivých stratégií na odoberanie materiálu ako je hrubovanie, polodokončovanie, dokončovanie. V tretej časti tejto práce je rozoberaný vplyv CAM parametrov na kvalitu povrchu, drsnosť povrchu a opotrebenie nástroja.
Key words:Drsnosť povrchu, Opotrebenie nástroja, Porovnávanie stratégií obrábania, CAD/CAM systémy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited