29. 1. 2020  5:18 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identifikační číslo: 56936
Univerzitní e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Stáže     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Obrábanie a medicína
Autor: Ing. Ján Milde, PhD.
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Ivan Buranský, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Obrábanie a medicína
Abstrakt:Práca je zameraná na teoretický opis počítačom podporovaných technológií používaných v medicínskej výrobe. Tiež sú v nej vymenované a opísané základné lekárske odbory, v ktorých sa stretávame s danou problematikou. Bakalárska práca opisuje jednotlivé CA systémy a ich rozdelenie. V práci je detailne načrtnutý podrobný postup zhotovenia umelého implantátu, od jeho návrhu, simulácie obrábania až po samotnú výrobu. Dôraz sa tiež kladie na materiály umelých implantátov, ich výhody a nevýhody pri obrábaní a vhodnosť použitia pre ľudské telo. V práci sú zároveň podrobne opísané a znázornené štruktúry obrábania a ich použitie v praxi. V kapitolách sú zahrnuté ilustrácie pre väčší prehľad.
Klíčová slova:Výroba umelých kĺbov a implantátov, Počítačom podporované technológie v medicíne, CAD/CAM, Medicínske materiály, Spôsoby obrábania v medicíne

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně