6. 4. 2020  14:52 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identifikačné číslo: 56936
Univerzitný e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Obrábanie a medicína
Autor: Ing. Ján Milde, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ivan Buranský, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Obrábanie a medicína
Abstrakt:Práca je zameraná na teoretický opis počítačom podporovaných technológií používaných v medicínskej výrobe. Tiež sú v nej vymenované a opísané základné lekárske odbory, v ktorých sa stretávame s danou problematikou. Bakalárska práca opisuje jednotlivé CA systémy a ich rozdelenie. V práci je detailne načrtnutý podrobný postup zhotovenia umelého implantátu, od jeho návrhu, simulácie obrábania až po samotnú výrobu. Dôraz sa tiež kladie na materiály umelých implantátov, ich výhody a nevýhody pri obrábaní a vhodnosť použitia pre ľudské telo. V práci sú zároveň podrobne opísané a znázornené štruktúry obrábania a ich použitie v praxi. V kapitolách sú zahrnuté ilustrácie pre väčší prehľad.
Kľúčové slová:Výroba umelých kĺbov a implantátov, Počítačom podporované technológie v medicíne, CAD/CAM, Medicínske materiály, Spôsoby obrábania v medicíne

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene