15. 12. 2019  14:27 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identifikačné číslo: 56936
Univerzitný e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe zubných náhrad
Autor: Ing. Ján Milde, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe zubných náhrad
Abstrakt:Práca sa zameriava na teoretický opis využitia počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe zubných náhrad. V práci sú zároveň vymenované a opísané základné stomatologické odbory, v ktorých sa stretávame s danou problematikou. Diplomová práca opisuje základné pojmy z oblasti stomatológie a zubného lekárstva a systémy využívané v stomatológií. Taktiež práca obsahuje detailný opis samotných zubných náhrad ako je zubný implantát, zubná korunka a zubný mostík. Ďalej je práci opísaný podrobný postup získania digitálneho tvaru zuba a jeho následná úprava. Pozornosť sa tiež kladie na detailný rozbor problematiky návrhu zubných náhrad pomocou získaného digitálneho tvaru zuba v softvéri Cercon art od spoločnosti DeguDent. V poslednej časti práce sa pozornosť kladie na samotnú výrobu zubných náhrad, ktorá sa uskutočnila v spoločnosti Zuba s.r.o. v Bratislave. Výroba sa uskutočnila pomocou 4 - a 5 - osových kinematických štruktúr obrábacích strojov. V kapitolách sú zahrnuté ilustrácie pre väčší prehľad.
Kľúčové slová:zubný, počítačom podporované technológie, výroba zubných náhrad, CAD/CAM, 3D skenovanie, zubná korunka, stomatológia, zubný mostík

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene