13. 12. 2019  12:55 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identifikačné číslo: 56936
Univerzitný e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Využitie 3D digitalizácie a aditívnych technológií v medicíne
Autor: Ing. Ján Milde, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent 2:Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie 3D digitalizácie a aditívnych technológií v medicíne
Abstrakt:Dizertačná práca sa zameriava na modely používané pre terapiu sekvenciou priesvitných vyrovnávačov, ich návrhom, výrobou, aplikáciou a inšpekciou. Prvá kapitola dizertačnej práce sa zameriava na opis súčasného stavu danej problematiky, obsahuje detailný opis ortodontických aparátov využívaných pri liečbe zubných anomálií a tiež sa bližšie venuje ich rozdeleniu. V práci sa zvláštna pozornosť venuje aj 3D digitalizácii kde je bližšie rozoberaný spôsob digitalizácie pomocou optického 3D skenera GOM ATOS TripleScan, ktorý bol použitý v práci pri získavaní výsledkov. V prvom bode je zakomponovaný aj opis 3D tlačiarne Zortrax M200 a MakerBot Replicator 2 pracujúcich s metódou Fused Deposition Modeling a tiež používané materiály. Tieto dve 3D tlačiarne boli v práci použité na výrobu vzoriek. Druhá kapitola sa zameriava na ciele práce, ktoré boli stanovené na základe podrobných konzultáciách s čeľustným ortopédom a pedagógom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského MUDr. Andrejom Thurzom, PhD., MPH, MHA. Súčiastka, ktorá bola skúmaná v dizertačnej práci bol modelov zubov označovaný ako “master model“ získaný intraorálnym 3D skenerom z ústnej dutiny pacienta. Takéto typy modelov sa používajú v ortodoncií na návrh a výrobu priesvitných ortodontických aparátov. Model zubov sa vyrábal pri troch rôznych parametroch, na troch úrovniach a z troch rôznych materiálov a to konkrétne ABS, PLA a HIPS. Prvým cieľom experimentálnej časti dizertačnej práce je výskum hrúbky vrstvy v procese metódy FDM a jej vplyv na tvarovú a rozmerovú presnosť súčiastok. Predpokladá sa výrazný vplyv hrúbky vrstvy na rozmerovú presnosť súčiastok. Druhým cieľom dizertačnej práce je výskum vplyvu vnútorných štruktúr v procese metódy FDM na tvarovú a rozmerovú presnosť súčiastok. Tretím cieľom práce je výskum vplyvu orientácie CAD modelu v procese metódy FDM a jej vplyv na tvarovú a rozmerovú presnosť súčiastok. Rovnako sa aj tu predpokladá výrazný vplyv zmeny tvaru a rozmeru v závislosti od použitej orientácie. Orientácia sa skúmala iba v osi Z. Podľa MUDr. Andreja Thurza, PhD., MPH, MHA je maximálna prípustná odchýlka „master modelov“ ± 0,25 mm.
Kľúčové slová:počítačom podporované technológie, Ortodoncia, 3D skenovanie, aditívne technológie, Fused Deposition Modeling, retenčná dlaha, CAD/CAM, 3D metrológia, ortodontický aparát, Rapid Prototyping

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene