Jul 18, 2019   3:15 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Mišík, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Materials (MTF) - terminated

Graduate     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Polymers – raw material, product, waste
Written by (author): Ing. Jozef Mišík, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Opponent:Ing. Eva Falisová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyméry - surovina, výrobok, odpad
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou recyklácie zvyškov z výroby plastových výrobkov z polyetylénu a porovnaním niektorých vlastností granulátu a recyklátu polyetylénu. Prvá kapitola je zameraná na definovanie základných pojmov v oblasti polymérov a základným rozdelením. Ďalej sa zaoberá jednotlivými typmi polyetylénu a spôsobom ich výroby. Druhá kapitola popisuje životný cyklus plastov a jednotlivé spôsoby materiálového a energetického zhodnocovania. Tretia kapitola je venovaná samotným technológiám na spracovanie polymérnych odpadov a zvyškov z výroby s popisom a nákresmi jednotlivých zariadení. Praktická časť je zameraná na jednotlivé merania a porovnanie vlastností granulátu a recyklátu polyetylénu.
Key words:polyetylén, recyklácia, sitová analýza, obsah prchavých látok, sypná hmotnosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited