24. 9. 2020  7:32 Ľuboš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lukáš Bartalský, PhD.
Identifikačné číslo: 57845
Univerzitný e-mail: lukas.bartalsky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)

     
     
     
Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ibrahim Ahmad Mohammad Bani Hassan
Testovanie robustnosti riadenia mechanického systému
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Mgr. Ivana Barqawi, PhD.
Návrh GUI prostredia pre riadenie technologického procesu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Mgr. Ivana Barqawi, PhD.
Návrh GUI prostredia pre riadenie technologického procesu.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Halčin
Využitie kosimulácie pri syntéze riadenia predohrevu teplotného poľa zlievarenskej formy
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Harmata
Optimalizácia kontrolno-meracej stanice pre vyhodnotenie prítomnosti UV Primeru
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Haška
Zariadenie na kontrolu stavu dýz pre kontinuálne liatie ocele
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Hudák
Návrh prostredia na ovládanie cyklického technologického procesu
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Ľubomír Chovan
Inteligentná záhrada
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radoslav Jurkovič
Syntéza riadenia predohrevu časti experimentálneho zariadenia
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jozef Mačo
Návrh laboratórneho modelu
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Samuel Pikna
Návrh riadenia chladenia zlievárenskej formy
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Šímová
Návrh modelu kovového valca pre nastavovanie teplotných polí
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná