23. 2. 2020  23:14 Roman, Romana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lukáš Bartalský, PhD.
Identifikační číslo: 57845
Univerzitní e-mail: lukas.bartalsky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Modelovanie a návrh riadenia aktívneho pruženia automobilu
Autor: Ing. Lukáš Bartalský, PhD.
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
Oponent:doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Modelovanie a návrh riadenia aktívneho pruženia automobilu
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá modelovaním a návrhom riadenia aktívneho pruženia automobilu. V úvode sú charakterizované najpoužívanejšie systémy pruženia osobných automobilov. Ďalej je sformulovaný zjednodušený štvrtinový model pruženia automobilu a je zostavená bloková schéma modelu v prostredí Matlab-Simulink. Pre sformulovaný dynamický model pruženia je ďalej riešená úloha robustnej syntézy riadenia aktívneho pruženia pomocou regulátora jednoduchej štruktúry typu PID. Následne je spravená optimalizácia parametrov regulátora PID pre zvolené vstupné signály. Pre účely simulácie vplyvu robustnosti bolo vytvorené grafické užívateľské prostredie na nastavenie zmeny parametrov v danom intervale. Pre zvolené parametre dynamického modelu je v prostredí Matlab-Simulink vykonaná simulácia pasívneho a aktívneho pruženia. V závere práce sú zhodnotené dosiahnuté výsledky.
Klíčová slova:riadenie, regulátor, optimalizácia, simulácia, robustnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně