Jun 4, 2020   4:16 a.m. Lenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Rudolf Grežo
Identification number: 5805
University e-mail: rudolf.grezo [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
 
2511V00  Applied Informatics D-AI
FIIT D-AI den [interrupted]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
interrupted study

Contacts     
     
     
Final thesis
     
Projects     Publications     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Routing protocols and their security
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Smerovacie protokoly a ich bezpečnosť
Summary:Práca je odbornou rozpravou venovanou smerovacím protokolom, bezpečnosti výmeny smerovacích údajov a možnostiam útoku na smerovacie protokoly. V úvode práce je pozornosť venovaná základným modelom výmeny informácií a adresovaniu v sieťach. Ďalej sú v práci analyzované smerovacie protokoly z hľadiska formátu a zabezpečenia vymieňaných údajov. V ďalšej časti sú popisované základné metódy šifrovania a vlastnosti rozptylových funkcií ako aj známe typy útokov na súčasné autentifikačné mechanizmy smerovacích protokolov. V práci je následne popisovaný návrh aplikácie pre podporu autentifikácie voči skutočnému Cisco smerovaču. V predposlednej časti je pozornosť zameraná na implementáciu navrhnutej aplikácie. Kapitoly v závere práce sú venované najmä testovaniu funkcií aplikácie ako výmena smerovacích informácii prostredníctvom RIPv2 či autentifikácia vymieňaných správ.
Key words:
Smerovacie protokoly, Autentifikácia, Cisco

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited