Jun 4, 2020   4:15 a.m. Lenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Rudolf Grežo
Identification number: 5805
University e-mail: rudolf.grezo [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
 
2511V00  Applied Informatics D-AI
FIIT D-AI den [interrupted]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
interrupted study

     Graduate
     
Lesson     Final thesis
     
Projects
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Network traffic management in software defined networks based on end application requirements
Written by (author):
Ing. Rudolf Grežo
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Martin Nagy, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Helebrandt, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie sieťovej prevádzky v softvérovo definovaných sieťach na základe požiadaviek koncových aplikácií
Summary:
Práca je zameraná na softvérovo definované siete (SDN) a riadenie sieťovej premávky v týchto sieťach. V úvode práce je pozornosť venovaná analýze SDN architektúry a protokolu OpenFlow ako jedného z vedúcich protokolov pre SDN. SDN siete sú charakterizované z hľadiska rozdelenia na jednotlivé roviny a ich úlohy. V časti analýzy sú ďalej popísané v súčasnosti najpoužívanejšie metódy riadenia premávky pomocou MPLS. Práca ďalej špecifikuje parametre potrebné pri určovaní kvality služieb ako oneskorenie, jeho kolísanie, priepustnosť siete a jej stratovosť. V ďalšej časti práce je uvedený návrh nášho riešenia riadenia premávky v softvérovo definovanej sieti. Novo navrhnuté riešenie je implementované v podobe riadiaceho uzla, ktorý realizuje meranie vybraných sieťových parametrov, na základe ktorých vykonáva riadenie premávky s ohľadom na zabezpečenie kvality služieb v jednotlivých triedach premávky. Riadiaci uzol bol otestovaný pomocou stanovených experimentov, ktoré preukázali funkčnosť riešenia. Naše riešenie riadiaceho uzla prináša zlepšenie využitia dostupných sieťových zdrojov s ohľadom na zabezpečenie kvality služieb v SDN sieti.
Key words:
softvérovo definované siete, riadenie sieťovej premávky, OpenFlow protokol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited