Sep 28, 2020   11:53 a.m. Václav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Identification number: 5813
University e-mail: lukas.kohutka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts
     
Graduate          
Final thesis
     
     
Publications     Curriculum vitae     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Reduction of Binary Decision Diagrams
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Dušan Bernát, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Redukcia Binárnych rozhodovacích diagramov
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo analyzovať a navrhnúť program, ktorý na základe booleovskej funkcie reprezentovanej vektorom alebo pravdivostnou tabuľkou vytvorí redukovaný zoradený binárny rozhodovací diagram. Program by mal zobraziť tento diagram prehľadným spôsobom, aby sa tento diagram mohol použiť na iné aplikácie. V tejto bakalárskej práci bolo opísané, aké dôležité využitie majú binárne rozhodovacie diagramy v praxi. Následne boli vysvetlené dôležité pojmy týkajúce sa oblasti binárnych rozhodovacích diagramov, spôsobu ich tvorby, redukcie, kompletnej optimalizácie s ohľadom na poradie premenných, logiku a štruktúru multiplexorov a multiplexorových stromov, a následne bola opísaná transformácia BDD na multiplexorový strom. Potom bolo opísané riešenie zadania práce, ktoré pozostáva z opisu špecifikácie a návrhu programu. Návrh programu je založený na poznatkoch z analýzy problému, avšak obsahuje aj moje vlastné nápady. Nakoniec bol tento program implementovaný a testovaný.
Key words:
binárny rozhodovací diagram, multiplexor, optimalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited