Sep 22, 2020   6:54 p.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Identification number: 5813
University e-mail: lukas.kohutka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

     
     
Lesson     
Final thesis
     
Projects     Publications     Curriculum vitae     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Hardware Acceleration of Operating Systems
Written by (author):
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hardvérová akcelerácia operačných systémov
Summary:
V tejto práci sme navrhli hardvérovú akceleráciu plánovania úloh zameraného pre hard RT vnorené systémy. Aby sme dosiahli vysokú utilizáciu procesora a zvládli čo najviac úloh, rozhodli sme sa redukovať časovú zložitosť zvoleného plánovacieho algoritmu reálneho času použitím škálovateľnej hardvérovej architektúry založenej na paralelných posuvných registroch a prúdovom spracovaní inštrukcií. Náš plánovač úloh je navrhnutý ako koprocesor, ktorý implementuje algoritmus EDF. Vďaka dosiahnutiu konštantnej časovej zložitosti je plánovač nielen rýchlejší, ale taktiež aj deterministický. Ďalšou výhodou nášho plánovača je, že z plánovača môže byť odstránená príkazom ľubovoľná úloha, čo zvyšuje jeho rozšíriteľnosť a použiteľnosť v praxi. Pre overenie riešenia na platforme FPGA sme navrhli a použili špecifický BIST založený na funkcionálnom testovaní.
Key words:plánovanie úloh, systém reálneho času, hardvérová akcelerácia, operačné systémy, koprocesor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited