Jan 22, 2020   11:30 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marian Špilka, PhD.

Graduate     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Text thema determinig using the probability of words occurrence in the language
Written by (author): Ing. Marian Špilka, PhD.
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Matúš Vasek, PhD.
Opponent:Ing. Renáta Rybárová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Určenie témy textu s využitím pravdepodobnosti výskytu slov v jazyku
Summary:Táto práca je zameraná na kontextovú analýzu textu pomocou využitia pravdepodobnosti výskytu slov. Cieľom práce bolo navrhnúť novú metodiku kategorizácie textu na základe frekvencií výskytu slov v jazyku. Osobitne sa zaoberá vytvorením novej logiky váhovania slov. Slová zo vstupného textu sa tak dajú previesť do číselnej podoby, pomocou ktorej je možné vstupný text spracovať a tak určiť jeho tému. V úvode práca opisuje stav Slovenského národného korpusu, ako aj jeho členenie a ponúkané možnosti, keďže textové zdroje sú veľmi dôležité. Tiež rieši problematiku pravdepodobnosti výskytu slov, ktorú detailne popisuje a analyzuje. Pravdepodobnosti výskytu slov sú základom navrhnutého algoritmu. V druhej časti je opísaná implementácia navrhnutej metodiky a vytvorenie databázy frekvencií slov, pomocou ktorej je možné dané riešenie vhodne testovať. Výsledky tejto metódy sú pozoruhodné a tak vytvárajú priestor pre ďalšie skúmanie. Kontextová analýza je súčasťou inteligentných systémov, v ktorých má svoje miesto. Práca uvádza možnosti a využitie určenia témy textu v týchto systémoch.
Key words:analýza textu, kontext, frekvenčný slovník, váhovanie, kategorizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited