Jun 4, 2020   4:38 a.m. Lenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lenka Kudrnová
 
4127V00  Landscaping D-KRAJ4
FCE D-KRAJ4 den [interrupted]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
interrupted study

Graduate
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Waterfront of the Danube in Bratislava – right bank of the waterfront in touch with Pečniansky forest
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Nábrežie Dunaja v Bratislave - pravobrežná časť nábrežia v kontakte s Pečnianskym lesom
Summary:
Predmetom diplomovej práce je riešenie problematiky nábrežia Dunaja v meste Bratislava. Jedná sa o pravobrežnú časť nábrežia v kontakte s Pečnianskym lesom medzi Mostom SNP a Mostom Lafranconi. V súčasnosti Bratislava potrebuje hľadať možnosti ako by sa nábrežie Dunaja dalo revitalizovať, keďže problematika nábrežia sa stáva najhorúcejšou témou v mestách. Obvzlášť v takých, kde rieka má takú dôležitú strategickú polohu akú má Dunaj v Bratislave. Nábrežie Dunaja je významným sídlom z hľadiska kultúrneho, environmentálneho, ekonomického a administratívneho. Primárnym východiskom diplomovej práce je skĺbenie ochrany prírody s rekreačným využitím. Základom návrhu je harmónia človeka-prírody-vzelávania. V komplexnom architektonicko-krajinárskom riešení som sa snažila využiť enormný potenciál územia pre vytvorenie športových, náučných a zážitkových zón, ktoré sú navzájom prepojené pešími trasami a cyklotrasami.
Key words:
les, nábrežie, inundačné územie, Dunaj, rekreačný areál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited