Jan 23, 2020   8:37 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Lacová
Identification number: 59113
University e-mail: zuzana.lacova [at] stuba.sk
 
3631V02  Theory and Structures of Buildings D-TKPS4
FCE D-TKPS4 den [year 4]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
4th year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flat house
Written by (author): Ing. Andrea Jánošíková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Lacová
Opponent:Ing. Kamil Binek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Moja bakalárska práca je zameraná na riešenie objektu bytového domu. Obsahom práce je grafická časť a textová časť. Grafická časť zahŕňa komplexnú výkresovú dokumentáciu a textová časť obsahuje konštrukčné a materiálové riešenie objektu, a tiež aj základné údaje o stavbe. Výkresová dokumentácia slúži ako podklad pre realizačný projekt. Daný projekt sa postupne vyvíjal a vychádza z predchádzajúcich ateliérových tvorieb. Daný objekt sa nachádza v centre mesta Stará Turá, konkrétne priestor na ulici Slovenského národného povstania. Z hľadiska rozvoja samotnej architektúry ako aj tvorby obytného prostredia mesta je tento priestor pre Starú Turú dôležitý, pretože je v Územnom pláne mesta vymedzený pre výstavbu polyfunkčného bytového domu. Bytový dom a úprava jeho okolia nijako nenarúšajú okolité prostredie. Tvar bytového domu je jednoduchý a pôsobí ako jeden celok. Okolitá zástavba je tvorená panelovými a bytovými domami. Objekt je tvorený jedným podzemným podlažím a 5 nadzemnými podlažiami. Podzemné podlažie slúži ako parkovisko, a taktiež sa tu nachádza aj technická miestnosť. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory polyfunkcie, určené na prenájom. Ďalej sú tu vytvorené kobky pre majiteľov bytov, kočikáreň a kotolňa. Na druhom až piatom nadzemnom podlaží sa nachádzajú štyri dvojizbové byty a jeden trojizbový byt. Podzemné podlažie sa napája na prístupovú komunikáciu pomocou rampy, ktorá je určená pre autá a taktiež je tu zriadená rampa aj pre ľudí.
Key words:polyfunkčný bytový dom, projekt pre realizáciu stavby, dispozičné riešenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited