Jan 28, 2020   5:15 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Lacová
Identification number: 59113
University e-mail: zuzana.lacova [at] stuba.sk
 
3631V02  Theory and Structures of Buildings D-TKPS4
FCE D-TKPS4 den [year 4]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
4th year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment house
Written by (author): Ing. Daniel Dunaj
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Lacová
Opponent:Ing. Tomáš Filo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:DUNAJ, Daniel: Bytový dom. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúca bakalárskej práce: Ing. Zuzana Lacová Bratislava: SvF STU, 2017. Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie realizačného projektu stavby bytového domu s podzemnými garážami. Taktiež je zámerom výstavby bytového domu vytvoriť podmienky pre štandardné bývanie so všetkými funkčnými požiadavkami. Na začiatku práce bolo navrhnuté architektonické a urbanistické prevedenie vhodné na riešenú lokalitu. Bytový dom mal položiť základy k premene schátralého pozemku s garážmi na nový komplex bytov s nádvorím pre oddych. Základom bolo potrebné vyriešiť tvar a výzor objektu, aby svojím prevedením zapadol do harmónie s okolitou zástavbou. Tvar bytového komplexu a dispozícia jednotlivých bytov boli prispôsobené orientácií pozemku k svetovým stranám. Po architektonickej a dispozičnej štúdii nasledovalo vyriešenie konštrukčných záležitostí bytového domu. Výkresová projektová dokumentácia obsahuje statické, konštrukčné, požiarne a tepelno-technické riešenia bytového domu vrátane riešených konštrukčných detailov a zároveň spracováva a vyhotovuje technické zariadenia s ich funkčným prevedením.
Key words:bytový dom, bakalárska práca, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited