Jan 29, 2020   5:36 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Lacová
Identification number: 59113
University e-mail: zuzana.lacova [at] stuba.sk
 
3631V02  Theory and Structures of Buildings D-TKPS4
FCE D-TKPS4 den [year 4]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
4th year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Michaela Griešová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Lacová
Opponent:Ing. Kamil Binek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Bakalárska práca: Bytový dom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra, 2017 Obsahom práce je spracovanie projektu bytového domu. Práca sa skladá: z textovej a grafickej časti. Textová časť zahŕňa informácie o stavebnom objekte. Stavebný objekt je situovaný v Ružomberku, na sídlisku Klačno s číslom parcely 14078/2. Neďaleko objektu sa nachádza Základná škola Klačno. Stavba je navrhnutá s jedným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami. Vstup do suterénnych priestorov je z vnútra dispozície a zvonka riešený príjazdovou rampou. V suteréne sa nachádzajú garáže a kotolňa. Prvé nadzemné podlažie zahŕňa kancelárske priestory, detský kútik, pivnice a predajne so samostatným vstupom. Na zvyšných troch nadzemných podlažiach sú situované byty: 3 jednoizbové byty, 3 dvojizbové byty a 6 trojizbových bytov. Nosná konštrukcia bytového domu je riešená ako priečny rámový systém v podzemnom podlaží, stenový systém nosný v jednom smere s betónovými stenami v prvom nadzemnom podlaží a murovanými stenami v druhom až štvrtom nadzemnom podlaží. Strešný plášť je navrhnutý ako jednoplášťový nepochôdzny. Detailnejší popis stavby je zahrnutý v technickej správe a v prílohách.
Key words:Technická správa, Bytový dom, Stavebný objekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited