Oct 27, 2020   10:41 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.
Identification number: 59517
University e-mail: lukas.tomek [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Mathematics and Descriptive Geometry (FCE)

     
     Lesson
     
Final thesis
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Modelling of the accordion reed vibration in ANSYS Workbench
Written by (author): Bc. Slavomír Šípoš
Department:
Department of Mathematics and Descriptive Geometry (FCE)
Thesis supervisor:
Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie kmitania jazýčkov akordeónu v softvéri ANSYS Workbench
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá mechanizmom generovania zvuku v akordeóne. Zvuk generujú kmitajúce kovové jazýčky, ktoré modelujeme v tejto práci. Začína sa opisom matematického modelu, ktorý softvér ANSYS rieši. Ďalej opisuje tvorbu rôznych geometrických modelov a získavanie ich vlastných frekvencii. Potom sa čitaťeľ oboznámi s postupom pri výpočtoch prúdenia - systém Fluid flow (Fluent) a prechodnej štrukturálnej analýzy - Transient structural v programe ANSYS Workbench. Postup sa aplikuje na finálny geometrický model a spojením týchto dvoch systémov sa pozoruje vzájomné pôsobenie jazýčka a okolitého vzduchu.
Key words:ANSYS, akordeón, prúdenie, vlastné frekvencie, previazaná analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited