Oct 17, 2019   3:40 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Lang, PhD.
Identification number: 60247
University e-mail: jan.lang [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gregor Albert
Rekurziou riadené e-vzdelávanie
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Bednár
Motivačné špecifiká informačného systému s podporou seba-riadeného učenia sa
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Belianský
Motivačné špecifiká e-learningových systémov
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Belica
Podpora vzdelávania riadená komplexnými udalosťami
May 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdenko Capík
Komplexné spracovanie udalostí v udalosťami riadenom vývoji aplikácií
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Matej Červeňák
Podpora celoživotného vzdelávania riadená udalostnými hierarchiami
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Dršková
Podnikové vzdelávanie zamestnancov a jeho hodnotenie
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Dušek
Podpora tvorby webových stránok
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Fodorová
Hospitácie a evalvácia vyučovania
May 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Gabaš
Platformovo závislá implementácia systému pre komplexné spracovanie udalostí
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gašpar
Prehľadávanie zdrojových kódov využitím umelej inteligencie
April 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Hnojčík
Dolovanie vzťahov informačných fragmentov a ich mapovanie v ontológiách
May 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Horváthová
Vývoj metód a organizácie výučby v odbornom školstve na Slovensku
May 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Janík
Spracovanie komplexných udalostí v reaktívnych distribuovaných systémoch
May 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Jantošovič
Využitie udalosťami riadenej architektúry pre ekologicky zamerané riešenia
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Januška
Detekcia podobnosti zdrojového kódu na architektúre riadenej komplexnými udalosťami
May 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Jurčák
Kolaboratívny prístup tvorby aktívneho konceptuálneho modelu a jeho manažment
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Judita Kázsmérová
Výchovné problémy na stredných školách
December 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kepič
Trojdimenzionálna orientácia v zložitých konceptuálnych modeloch
May 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Stanislava Kmeťková
Integrácia žiakov s poruchami učenia a správania sa v prostredí odbornej školy
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radovan Kohút
Podpora doménovo špecifického vyjadrovania
May 2018Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristián Koník
Atribúty čitateľnosti programového kódu
May 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Kostrab
Užité m-vzdelávanie
May 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ján Kováč
Konceptuálne modelovanie v e-vzdelávaní a jeho dopad na kvalitu obsahu
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Krajčovič
Udalostné hierarchie pre podporu celoživotného vzdelávania
May 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petronela Kubičárová
Návrh literárnej učebnej pomôcky
December 2008Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Samuel Kucik
xxx
May 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kyseľ
Konceptuálne modelovanie v e-vzdelávaní a jeho dopad na kvalitu obsahu
May 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Kysucký
Zdieľaný mobil
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bence Ligárt
Manažment pozornosti
May 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bence Ligárt
Súdržnosťou a previazanosťou riadená podpora vývoja
April 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Mikolášová
Diagnostické metódy uplatňované vo vzdelávaní na stredných školách
May 2009Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Mináriková
Etika hodnotenia a klasifikácie na stredných školách
May 2009Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Molnár
Ochrana údajov v informačných systémoch
May 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Palát
Mobilné e-vzdelávanie
May 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Valentín Paulen
Manažment pozornosti
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dan Pavlenko
Podpora trojrozmerného modelovania v CASE nástroji
May 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Pittichová
Vzdelávanie zamestnancov realizujúcich prepravu nebezpečného tovaru po železnici - metodická pomôcka
May 2009Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Pribul
Detekcia podobnosti textu na architektúre riadenej komplexnými udalosťami
May 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Schwartz
Zdieľaný mobil
May 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloslav Slížik
Podpora aktívneho konceptuálneho modelovania CASE nástrojom
May 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Slovík
Zdieľaný mobil
May 2016Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Sluka
Špecifiká vlastností transformácií medzi vybranými konceptuálnymi modelmi
May 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Spišák
Model správania sa ako katalyzátor orientácie v zdrojovom kóde
May 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Šinský
Využitie komplexného spracovania udalostí pri odhaľovaní plagiátorstva
May 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Urbančok
Mobilné e-vzdelávanie
May 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Urban
Využitie aktívneho konceptuálneho modelovania na tvorbu obsahu
May 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Imrich Vígh
Šikanovanie žiakov na školách
May 2009Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Zacher
Inovácia obsahu vzdelávania
December 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress