Dec 15, 2019   1:30 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Identification number: 60471
University e-mail: katarina.kristianova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Podkonice – The rural public space
Written by (author): Bc. Andrea Londáková
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podkonice – verejný priestor obce
Summary:Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo vytvorenie plnohodnotného a kultivovaného verejného priestoru pre obyvateľov Podkoníc. V súčasnosti využívaným miestam v obci dominuje automobilová doprava, a bariéry, ktoré zabraňujú prepojeniu rôznorodých priestorov. Riešenie spočíva v náznakovomí vymedzení jednotlivých priestorov bez využitia charakteristicky mestskej segregácie. V návrhu som sa zamerala na vytvorenie reťazca hierarchizovaných a funkčne sa líšiacich verejných priestorov pre uspokojenie rozmanitých potrieb obyvateľov a na vyzdvihnutie špecifík obce. Keďže jadro obce nemôže existovať vytrhnuté z kontextu, v návrhu som riešila aj problém hierarchizácie vstupov do obce, jednotlivých ulíc a navádzaniu do centra Podkoníc.
Key words:vidiecke sídlo, potok, verejný priestor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited