Dec 14, 2019   3:08 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Identification number: 60471
University e-mail: katarina.kristianova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Renovation of Holy valley in Marianka by Bratislava
Written by (author): Ing. Barbora Vaseková
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Henrieta Hošovská
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obnova pútnického údolia v Marianke pri Bratislave
Summary:Diplomová práca sa zaoberá obnovou pútnického údolia v Marianke pri Bratislave. Marianka je obec na úpätí Malých Karpát v blízkosti hlavného mesta SR. Obec má tendenciu rýchleho rastu. Údolie je centrom pútnického miesta, ktoré je najstarším mariánskym pútnickým miestom v strednej Európe. Cieľom práce je obnoviť historicky významné údolie tak, aby spĺňalo funkčné a estetické požiadavky. Teoretická časť práce je venovaná súčasnému stavu riešenej problematiky, stanoveniu cieľa práce, metodickému postupu spracovania práce. Praktická časť je premietnutá do výsledkov práce. Súčasný stav riešenej problematiky prezentujú príklady zo Slovenska a zo zahraničia. Na základe analýz týchto vybraných európskych pútnických miest je vypracovaný návrh pre koncepčné riešenie jednotlivých priestorov, území a vzťahov medzi nimi. Výsledkami práce je súbor analýz a samotný návrh. V analýzach boli preskúmané súvisiace oblasti záujmu a tak bol vytvorený vhodný podkladový materiál pre návrh obnovy. Požiadavky a pripomienky ľudí k situácii využívania údolia sú zapracované do návrhu vďaka prieskumu verejnej mienky. Návrh predkladá také riešenie, ktoré by bolo možné zrealizovať v dohľadnej dobe, prakticky by bolo funkčné, šetrné k životnému prostrediu, ústretové k historickým a kultúrnym hodnotám a ekonomicky uskutočniteľné. Súčasťou obnovy je aj návrh sústavy vegetačných prvkov. Pre lepšie pochopenie konkrétneho spôsobu obnovy slúžia detailne vypracované vybrané časti riešeného územia. Obsahom tejto práce je poskytnúť také podklady pre riešenie priestoru, na základe ktorých by bolo možné pristúpiť ku konkrétnej obnove údolia. Návrh je jednoduchý a rešpektuje prírodný charakter miesta.
Key words:obnova, pútnické miesto, krajinársko-architektonický návrh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited