Dec 15, 2019   2:46 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Identification number: 60471
University e-mail: katarina.kristianova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Central recreational area in the city of Trnava
Written by (author): Ing. Dominika Petrigová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Henrieta Hošovská
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Centrálny spádový rekreačný areál v mestskej časti Trnavy
Summary:Súčasná doba je plná rýchlo sa rozrastajúcich miest. Je to odozva na pribúdajúci počet obyvateľov v mestách. Na základe daností a stavu miest sa výstavba realizuje hlavne v okrajových častiach. Okrajové časti sú miesta kde sa prelína urbanizované - mestské prostredie s vidieckym - prírodným. Výstavba a plánovanie týchto prímestských častí nie je vždy organizovaná správne, a preto často vidíme nekompromisný ústup prírody na úkor výstavby. Tejto problematike sa venuje aj táto práca, ktorej cieľom je vytvoriť prírodno - rekreačný oddychový areál na okraji mesta Trnava. Tento periurbánny areál je navrhovaný s vidinou zjednotenia mestského prostredia s prírodným. Jeho cieľom je prilákať čo najviac obyvateľov spádovej oblasti za prírodou a oddychom aj v tejto rušnej dobe, a preto by mal ponúkať čo najviac možností aktivít. Práca sa zameriava hlavne na funkčné rozloženie týchto aktivít. Areál je umiestnený tak, aby spolu s ostatnými, už existujúcimi zelenými plochami mesta, vytváral takmer ideálnu líniu ktorá prepája centrum mesta s jeho okrajom. Mal by tiež podporiť ochranu ekologicky významných plôch v jeho blízkosti.
Key words:mesto, kontaktné zóny, park, ekologická stabilita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited