Aug 14, 2020   10:19 a.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Identification number: 60471
University e-mail: katarina.kristianova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Urban Design and Planning (FA)
 
External colleague - Institute of Urban Design and Planning (FA)

     Graduate
     
     
Final thesis
     
     Publications
     
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYear
Details
1.
Current trends in landscape design of roundabouts - examples from Slovakia
Kristiánová, Katarína -- Jaszczak Agnieszka,
Súčasné trendy krajinno-architektonických úprav okružných križovatiek - príklady zo Slovenska. Czech Journal of Civil Engineering, 5. p. 49--54.
articles in magazines
2019
Details
2.
DANUrB - Impulzy pre Štúrovo = Impulses for Štúrovo
Joklová, Viera -- Kristiánová, Katarína
DANUrB - Impulzy pre Štúrovo = Impulses for Štúrovo. 1st. ed. Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019. 104 strany. ISBN 978-80-227-4898-8.
conference proceedings
2019
Details
3.
Estetyczne funkcije zieleni miesjskiej w kontekście rozwoju miast na Słowacji
Kristiánová, Katarína -- Marcinková, Dana
Aesthetic functions of urban greenery in the context of development of cities in Slovakia. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, 47. p. 175--182.
articles in magazines
2019
Details
4.
Plánovanie zeleného cestného systému ako súčasť priestorového riadenia v podieloch a malých mestách
Jaszczak Agnieszka, -- Žukowska Joanna, -- Dreksler Beata, -- Al Akl Nayla, -- Kristiánová, Katarína
Planning of the green road system as an element of spatial management in suburbs and small towns. Zarzadzanie Publiczne, 46. p. 131--147.
articles in magazines
2019
Details
5.
Potenciál recyklácie mestských území
Bašová, Silvia -- Sopirová, Alžbeta -- Kristiánová, Katarína
Potential of Recycling Urban Territories. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
6.Prírodná krajina
Kristiánová, Katarína -- Kaisheva Margarita, -- Bostenaru Dan Maria,
Natural Landscapes. In BENKÖ, M. -- GREGOR, P. -- KÁDÁR BÁLINT, -- VITKOVÁ, Ľ. Book on the unexplored cultural heritage in communities by the Danube. Praha, Česko: Gasset, 2019, p. 24--31. ISBN 978-80-87079-63-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
7.Revitalizácia verejných priestorov v malých mestách: príklady zo Slovenska a Poľska
Jaszczak Agnieszka, -- Kristiánová, Katarína -- Sopirová, Alžbeta
Revitalization of public space in small towns: Examples from Slovakia and Poland. Zarzadzanie Publiczne, 45. p. 35--46.
articles in magazines
2019
Details
8.
Sociálna a kultúrna úloha zelene pri rozvoji miest Cittaslow
Jaszczak Agnieszka, -- Kristiánová, Katarína
Social and cultural role of greenery in development of cittaslow towns. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
9.Topoľčany Old hospital - public space
Végh, Daniel -- Kristiánová, Katarína
Topoľčany Stará nemocnica - verejný priestor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
10.
Vzdelávacie prístupy v urbanizme reflektujúce globálny výskum a lokálne podmienky.
Joklová, Viera -- Kristiánová, Katarína
Urban design educational approaches reflecting global research and local conditions. In GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019, p. 3930--3934. ISBN 978-84-09-08619-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.