Oct 30, 2020   0:25 a.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Identification number: 60471
University e-mail: katarina.kristianova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Urban Design and Planning (FAD)
 

Contacts          Lesson
     
Final thesis
     
Projects
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Management of Urban Green Space
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Manažment sídelnej zelene
Summary:
Dizertačná práca "Manažment sídelnej zelene" sa zaoberá spôsobmi manažmentu sídelnej zelene, definuje teoretické východiská manažmentu sídelnej zelene, hierarchizuje jednotlivé úrovne manažmentu zelene. Sústreďuje sa hlavne na špecifickú oblasť strategického manažmentu zelene a na nástroje ktoré uplatňuje. V práci sú prezentované doterajšie poznatky o manažmente sídelnej zelene, vychádzajúce z prác slovenských i zahraničných autorov a praxe, ktoré sú konfrontované s výsledkami vlastného výskumu, zameraného na prieskum manažmentu sídelnej zelene vo vybranom modelovom príklade sídla na Slovensku, v Bratislave.
Key words:
manažment, sídelná zeleň, Bratislava

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited